KONSERTENTREPRENØREN...

 
MusicaNords aktiviteter kommer klart frem på ærverdige Gml. Norges Bank fasade med både Fløien-Konsertene og Grieg in Bergen (2002)
 

"... og har som formål å fremme forståelse og interesse for klassisk musikk" (utdrag fra vedtektene)

Med overstående som plattform har MusicaNord gjennom 18 år produsert mer enn 1100 konserter. Listen er meget lang. Her er noen stikkord:

LYSØEN KONSERTENE - FLØIEN-KONSERTENE - TERMINUS HALL - BERGEN INTERANSJONALE KAMMERMUSIKKFESTIVAL - KONSERTBANKEN - THE BERGEN STORY (AKVARIET) - GRIEG IN BERGEN..

I tillegg internasjonale konsertprosjekter i 3 verdensdeler - I Kulturbyåret sto MusicaNord for 110 konserter (2000) som alle var inkludert i Kulturbyens program - Lang rekke lukkede konsertinnslag bl.a for internasjonale kongresser samt oppdrag for norsk UD.

MusicaNords offentlige konserter er idag samlet under vignetten Grieg in Bergen.

Driften finansieres gjennom billettinntekter, øremerkede tilskudd fra Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, tilskudd fra Norsk Kulturråd, samt sponsorer.

MusicaNord har en spennende historie
MER>>

 


 

 

 

  OM MUSICANORD  
Overskrift2